El informem que PT Polimer Tecnic SLU (d’ara endavant, Polimer Tecnic), amb domicili a C / Romani 2, 17457 Riudellots de la Selva (Espanya), és la responsable de l’tractament de les seves dades personals.

responsable TractamentPT Polimer Tecnic SLU – Domicili: C / Romani 2, 17457 Riudellots de la Selva (Espanya) – email: marketing@polimertecnic.com – Telèfon: 972477700
FinalitatEs tracta la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la usabilitat dels fòrums, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada i també per actualitzar la nostra base de dades d’empreses i professionals. No es prendran decisions automatitzades en base a l’esmentat perfil.Los dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
LegitimacióSe sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.
DestinatarisLes dades personals no se cediran a tercers, excepte a altres empreses de grup per a fins administratius interns i l’enviament de comunicacions comercials que siguin de l’interès de l’usuari. 

En alguns casos Traçada Marketing SL, per expressa petició de l’responsable de l’Tractament, podrà ser ser la figura encarregada de tractar les dades.

DretsLes persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També els interessats en determinades circumstàncies es poden oposar a el tractament de les seves dades.També tindrà dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant l’Autoritat de Control. 

Per exercir els seus drets s’haurà de posar en contacte amb el Responsable a l’adreça que apareix en el primer requadre, acompanyat de còpia document d’identitat de la persona interessada.

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, aplicable a partir d’el 25 de maig de 2018, norma d’aplicació directa en tota la Unió Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, Polimer Tecnic informa que és el responsable de l’Tractament de les dades personals que pugui facilitar l’interessat en qualsevol moment i de forma voluntària, que seran tractats amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la usabilitat dels fòrums, podent elaborar-se, si és necessari, un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada i també per actualitzar la nostra base de dades d’empreses i professionals. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, sol·licitant per part de Polimer Tecnic el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.

Les dades personals no se cediran a tercers, excepte a altres empreses de grup per a fins administratius interns i l’enviament de comunicacions comercials que siguin de l’interès de l’usuari.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També els interessats en determinades circumstàncies es poden oposar a el tractament de les seves dades.

També tindrà dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant l’Autoritat de Control.

Per exercir els seus drets, l’interessat s’haurà de posar en contacte mitjançant comunicació escrita dirigida a el Servei d’Atenció a l’Client de Polimer Tecnic, al domicili social dalt indicat, o mitjançant correu electrònic a l’adreça marketing@polimertecnic.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

Polimer Tecnic és conscient de la importància que suposa per als nostres col·laboradors obtenir informació clara i transparent sobre l’ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres clients es basa en l’honestedat, el rigor i la transparència per construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat (publicada en totes les nostres pàgines web) els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. A l’visitar les nostres webs accepta i consent la present Política de Privacitat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a través de les dades indicades a continuació:

Identitat: PT Polimer Tecnic SLU

Dir. Postal: C / Romani 2, 17457 Riudellots de la Selva (Espanya)

Telèfon: 972477700

e-mail: marketing@polimertecnic.com

QUINS SÓN LES SEVES DADES PERSONALS QUE TRACTEM I COM ELS HEM OBTINGUT

Polimer Tecnic tracta les dades personals de la seva titularitat següents:

Dades de contacte: aquells que vostè ens hagi facilitat amb anterioritat per a la recepció d’informació sobre les activitats i els serveis realitzats per l’entitat pels quals vostè ha mostrat interès o ens ha contractat.

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Polimer Tecnic tracta les seves dades personals per a enviar-li, per mitjans electrònics, informació i comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats, invitacions a fires i altres esdeveniments, llançament de productes, informació tècnica sobre els mateixos, tarifes, novetats i actuacions promocionals relacionades amb Polimer Tecnic.

En Polimer Tecnic tractem les seves dades per tal de poder oferir productes i / o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la usabilitat dels fòrums, elaborant un perfil comercial de client a la base de la informació facilitada. No es tindran en cap cas decisions automatitzades en base a aquest perfil.

El manteniment de llistes de supressió / cancel·lació de dades en cas que hi hagi exercit el seu dret a la cancel·lació de les seves dades, es realitzarà de forma immediata. Aquestes dades es mantindran bloquejats i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.

PER QUÈ MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals per a les finalitats de tractament abans descrites està legitimat per la mateixa normativa de protecció de dades de caràcter personal, segons el consentiment que vostè ha atorgat per a la recepció de comunicacions sobre les activitats i els serveis de Polimer Tecnic.

Així mateix, la normativa permet que Polimer Tecnic li enviï comunicacions electròniques respecte dels serveis i de les activitats de naturalesa idèntica o similar als que vostè ha contractat o sol·licitat en el passat. No obstant això, vostè té dret a oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats d’acord amb allò que disposa l’apartat QUÈ SÓN ELS SEUS DRETS detallats més avall.

DECISIONS AUTOMATITZADES I FORMACIÓ COMPETENCIAL

Polimer Tecnic no adopta decisions que puguin afectar-basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

CESSIONS A TERCERS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Polimer Tecnic podrà facilitar les seves dades personals a administracions públiques (com per exemple l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals Polimer Tecnic està subjecta per raó de la seva activitat .

En cas de transferència de les seves dades a tercers països, vetllem per donar la màxima privacitat i seguretat a les dades dels nostres clients. En aquest sentit la majoria dels nostres proveïdors i col·laboradors es troben dins de l’EEE (Espai Econòmic Europeu). En cas que algun d’ells estigui situat fora d’aquesta àrea, si es tracta d’EE. UU. Ha d’estar acollit a l’Privacy Shield o bé en un país amb un nivell adequat de protecció d’acord amb els criteris de la Comissió Europea. En cas d’altres països que no tinguin lleis tan estrictes com la legislació europea, apliquem clàusules contractuals tipus d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 5 de febrer del 2010.

Quan Polimer Tecnic li presti un servei a través d’una tercera empresa proveïdora les seves dades es comunicaran a aquesta empresa, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització de l’corresponent contracte de prestació de serveis entre el responsable de l’Tractament (Polimer Tecnic) i l’encarregat de l’ tractament (empresa proveïdora)

Polimer Tecnic garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix i / o comercialitza amb les dades dels seus clients.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se a l’delegat de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició a el tractament, dirigint-se a l’delegat de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurats així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició a el tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació de l’tractament, de manera que les seves dades no seran suprimits però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Rosselló, 214, CP 08008, Barcelona (Espanya).