Polipropilé Film

Product Information

El polipropilè en film és un polímer resistent mecànicament, lleuger, flexible en gruixos fins i resistent a molts dissolvents químics, bases i àcids. Té propietats similars al polietilè (PE), però amb un punt de reblaniment major. Se li poden realitzar tractaments específics, com el tractament corona a banda i banda i pot tenir també protecció UV.

Ecològic i reciclable, complint normativa REACH. Baixa densitat. Lleuger. Flexible. Resistent a agents químics. No emet gasos clorats quan es crema. Apte per a impressió digital amb tractament corona.

El polipropilè en film té un gruix des de 280 micres fins a 2 mm i es presenta en format de fulles de diverses grandàries en blanc i negre. Es pot realitzar amb característiques específiques i diversos colors sota comanda mínima.

Comunicació promocional. Separadors de carpetes. Panells i pantalles. Envasos promocionals. Aplicacions tècniques.