Plaques transparents amb materials naturals a l’interior